Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης


Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούνται από 3 είδη λογισμικού, το spider software, το index software και το query software. 

Spider Software

Το spider software είναι το λογισμικό εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να ψάχνει στο διαδίκτυο και να συλλέγει τις νέες ιστοσελίδες. Τα spiders δεν συλλέγουν εικόνες (images), καταλαβαίνουν μονάχα το κείμενο των ιστοσελίδων, τα links και το URL.  Συλλέγουν όλες τις πληροφορίες που  μπορούν στο γρηγορότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τα spiders δεν μπορούν να καταλάβουν οτιδήποτε είναι δημιουργημένο σε flash ή οτιδήποτε είναι εικόνα.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε alt tag για να τις περιγράψουμε αλλιώς τα spiders θα τα αγνοήσουν και δεν θα δημιουργήσουν καμία προστιθέμενη αξία στη διαδικασία της προώθησης της ιστοσελίδας μας μέσω του Search Engine Optimization SEO.

Index Software

Το index software είναι το λογισμικό που διαθέτουν οι μηχανές αναζήτησης για να δέχονται τα δεδομένα που έχουν συλλέξει τα spiders, τα οποία επεξεργάζεται με την χρησιμοποίηση ενός αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος αυτός είναι μια πολύπλοκη μαθηματική φόρμουλα η οποία δημιουργεί ευρετήριο για να αποθηκεύει λέξεις, ζευγάρια λέξεων και φράσεις.  Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνεται τη θεματολογία που καλύπτει η κάθε σελίδα μας. Έπειτα  βαθμολογεί τις σελίδες ανάλογα με το πόσο σημαντικές και ενδιαφέρον τις θεωρεί για τον χρήστη και τις αποθηκεύει.  Οι αλγόριθμοι αυτοί αξιολογούν την πληροφόρηση που λαμβάνουν από τις νέες ιστοσελίδες  του διαδικτύου, τις συσχετίζουν με την αναζήτηση των χρηστών και τους επιστρέφει άμεσα  την σχετική πληροφόρηση.

Query Software

Το query software είναι το αποτέλεσμα της αναζήτησης που βλέπουμε όταν χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Πληκτρολογούμε μια λέξη κλειδί η μια φράση  (keyword) στις μηχανές αναζήτησης και μας εμφανίζονται τα οργανικά αποτελέσματα της.  Η εμφάνιση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλετε στο query software που έχει ψάξει στις ευρετηριασμένες σελίδες που έχουν αποθηκευτεί στις μηχανές αναζήτησης, παρουσιάζοντας αυτά τα οποία θεωρεί τα πιο σχετικά και σημαντικά για το keyword που έχει χρησιμοποιηθεί.

Συμπέρασμα

Οι μηχανές αναζήτησης συλλέγουν, αναλύουν, ευρετηριάζουν, αξιολογούν και αποθηκεύουν τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και επιστρέφουν  το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών στους χρήστες που αναζητούν, μέσο αυτών, πληροφόρηση με τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά (keywords). Οι χρήστες του διαδικτύου  χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζητήσεις  για να εντοπίσουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό όταν σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα μας  να την κάνουμε φιλική προς αυτές.