ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ + ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DOMAIN NAMES

hosting-domain-name

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ + ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DOMAIN NAMES

Τα ονόματα χώρου (domain names) είναι ο όρος που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε  να συνδεθούμε εύκολα με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη, η οποία χαρακτηρίζει, κατά κάποιον τρόπο, την “περιοχή” του δικτύου στην οποία ανήκει

Το Μητρώο Ονομάτων Internet ανήκει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και τα ονόματα καταχωρούνται μέσω των νόμιμων καταχωρητών.

Η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου δεν προϋποθέτει, ούτε και απαιτεί να έχετε στην κατοχή σας κάποιο πακέτο φιλοξενίας. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα μακροπρόθεσμα, αλλά σας ενδιαφέρει να κατοχυρώσετε το Domain Name άμεσα ώστε να περιέλθει στην δική σας ιδιοκτησία, μπορείτε να προχωρήσετε σε μεμονωμένη κατοχύρωσή του.

Ασφαλής και γρήγορη φιλοξενία ιστοσελίδας. Προσφέρουμε  hosting (φιλοξενία ιστοσελίδας) σε ασφαλείς εγκαταστάσεις στους καλύτερους και μεγαλύτερους datacenter εξασφαλίζοντας την 24ωρη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας σας, όπως και την 24/7 (24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα) υποστήριξή της. Φιλοξενία Ιστοσελίδων με διαχειριστικό περιβάλλον cPanel.